ކުވައިތުގެ އަމީރު ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވައިފި

174
FILE - In this March 31, 2019, file photo, Kuwait's ruling emir, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, attends the opening of the 30th Arab Summit, in Tunis, Tunisia. Kuwait's 91-year-old ruler has been admitted to the hospital for a medical checkup, the oil-rich nation's state-run news agency reported Saturday, July 18, 2020. Sheikh Sabah was in "good health," the KUNA news agency said, citing a statement from the country's diwan minister. (Fethi Belaid/Pool Photo via AP, File)

ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހުލްއަހްމަދުއްސަބާޙް އަށް ކުރިމަތިވި އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވައިފި ކަމަށާ އެއޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ކުވައިތުގެ އަމީރުގެ އޮފީސް “ދީވާނުއްޝުއޫނުލްއަމީރީ” އިން ބުނީ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހުލްއަހްމަދުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަނޅުވެ ހަމައަކަށް އެޅިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަމީރުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ ކުވައިތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ކުވައިތުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަމީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖްތައް ލިބެމުންދާކަމަށް “ދީވާނުއްޝުއޫނުލްއަމީރީ” ގެ ފަރާތުން ނެރުނު ބަޔާނެއް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އަމީރުގެ ބައްޔާބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުވައިތުގެ ރަސްމީ ނޫސްއެޖެންސީން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުވަނީ ރޫޓިން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕެއް ހެއްދުމަށްޓަކައި އަމީރު އެގައުމުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެނދުމަތި ކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަމީރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތި ކުރުމާއެކު އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ވަލީއުލްއަހްދު ނުއްވާފުލްއަހްމަދާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަންވެސް އަމީރުގެ އޮފީސްކަމަށްވާ “ދީވާނުއްޝުއޫނުލްއަމީރީ” އާ ހަވާލާދީ ކުވައިތުގެ ރަސްމީ ނޫސްއެޖެންސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުގެ ޝައިޚް ސަބާހު އަކީ މުސްކުޅި ބަލީގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއްކަމުން ވަރަށް ގިނައިން އޭނާ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްތައް ހައްދަވައެވެ. މިދިޔައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންވެސް އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހު މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ތަކެއް ހައްދަވާފައި ވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ