ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި އެތައް ޑޮކްޓަރުންނެއް އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

142

އިންޑޮނޭޝިޔާގައި 350 ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އަދި ފަސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. ފައްސިވެފައިވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަކީވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ފެށުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެ ގައުމުގައި ބޭނުންކުރި ވެކްސިން އަކީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާފައިވާ ސިނޮވެކް ވެކްސިން ކަމުގައި އިންޑޮނޭޝިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ( އައި.ޑީ.އައި) އިން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ޑޮކްޓަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން މަރުވަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ވެކްސިންއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ