ދެން އޮންނަންވީ ރޯންތޯ؟: މަހްލޫފް

678

 

ދެން އޮންނަންވީ ރޯންތޯ އައްސަވައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ސުވާލެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރިސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ދެން އޮންނަންވީ ރޯންތޯ އައްސަވައި ސުވާލު ކުރެއްވީ އޮންލައިން ނޫހެއްގައި މަހްލޫފާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލް އެއް ޝެއާ ކުރައްވަމުން ފޭސްބްކްގައެވެ.

އޮންލައިން ނޫހުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެ އާޓިކަލްގައި އޮތީ މަހްލޫފު ސަސްޕެންޑް ކުރިފަހުންވެސް ކުޅިވަރާބެހޭ އެކިއެކި ޓްވީޓްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާ މަހްލޫފް އުޅުއްވާގޮތުން އެއީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ ހުންނެވި ވަޒީރެއް ހެން ހީވެސް ނުވާކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ހުންނެވީ މަސައްކަތް ތަކުން އެކަހެރި ކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ