މާލެސިޓީގެ ގެ އެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން އަންހެނަކު ވެއްޓިއްޖެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މާލެ ސިޓީގެ ގެއެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން އަންހެނަކު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރު ގެ އެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު އަންހެނަކު މީހަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މި އަންހެން މީހާ ވެއްޓި ޖެހުނީ ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަށްޗަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ރޭ 12:39 އެއްގަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް