ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

937

 

ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫގައި ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ޖެޓްސްކީ ދުއްވަނިކޮށް އޭގައި އައްސާފައި އޮތް ސީބެޑްގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވިއްސައިގެން ގޮސް ގޮނޑުދޮށުގައި ހުރި ހަޓެއްގެ ތަނބެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޝުނާން ޝަރީފެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޝުނާން މަރުވީ އެކްސިޑެންޓްގައި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާތަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުން އެކްސިޑެންޓްހިނގިވަގުތު ސީބެޑްގައި ދެން އިން މީހާ މީހާ ސީބެޑުން ފުއްމާލީއެވެ.

މިހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއްޖަހާ އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.
ފުލުހުން ގެންދަނީ މި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ