ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީ ވުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

ކުދި ފަންތިއާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުދި ވިޔަފާރިއާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމަޖައްސާ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ޖިމްތަކާއި، ސެލޫންތަކާއި، ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުގެ ސަބަބުން މި ޕެކޭޖް ތައާރފްކުރުމަށް ލަސްތަކެއްވާ ވާ ކަމަށާ ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް މި ޕެކޭޖް ތައާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް އެހީވުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކުރަން އިއުލާންކޮށްފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަނެއް ވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ސަރުކާރުން އެޅި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް، ޖިމް އަދި ސެލޫންތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.
ކޮވިޑް-19ގެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މީގެކުރިންވެސް ވަނީ ކުދި ފަންތިއާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން 341.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް 19.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން އެންމެ ގިނައިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮމާސްގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެއީ 201 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެ ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ލޯނު ދޫކުރީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތަށެވެ. އެއީ 59.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 55.3 މިލިއަނާއިއެކު ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ލޯނު ދޫކުރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް