މަރުވެ ކުނިވެފަ އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

943

 

މަރުވެ ކުނިވެފައިވަނިކޮށް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މާލޭ ގެއަކުން ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއްކަމަށާ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ފުލުހަށް ކޮށްފައިވަނީ ރޭ 2:33 ގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގަލޮޅުގެ ގެއަކުން ކުނިވަސް ދުވާތީ ބެލި ބެލުމުން މަރުވެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ