ދިވެހި ފައިސާގައި މުޅިން އަލަށް ޖަހާ ނިޝާން ފަރުމާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ދިވެހި ފައިސާގައި ޖަހަން ޚާއްސަކޮށް ފަރުމާކުރެވޭ ނިޝާން، ނުވަތަ ”ކަރަންސީ ސިމްބޮލް“ ފަރުމާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިޝާން ފަރުމާ ކުރުމަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ހުށަހެޅުމަކަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނިޝާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 21 ފެބްރުއަރީގެ 14:00 އެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. އަދި މި ލިންކުު (https://bit.ly/2Y8vAA3) މެދުވެރިކޮށްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް