ދިވެހި ފައިސާގައި މުޅިން އަލަށް ޖަހާ ނިޝާން ފަރުމާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

34

ދިވެހި ފައިސާގައި ޖަހަން ޚާއްސަކޮށް ފަރުމާކުރެވޭ ނިޝާން، ނުވަތަ “ކަރަންސީ ސިމްބޮލް” ފަރުމާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިޝާން ފަރުމާ ކުރުމަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ހުށަހެޅުމަކަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނިޝާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 21 ފެބްރުއަރީގެ 14:00 އެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. އަދި މި ލިންކުު (https://bit.ly/2Y8vAA3) މެދުވެރިކޮށްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ