ހުޅުމާލޭގައި ހަނދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި މަރުވިމީހެއްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހޯދަނީ

23

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ 17 ވަނަދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހަނދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ގަލެއް ވެއްޓި ބޮލަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއްލިބިގެން މަރުވި ބިދޭސީމީހާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގިތާ ދެ އަހަރު ފަހުން ފުލުހުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާކަމަށް އިއުލާންކުރީ  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވި މީހާއާ އެކު އެ އިމާރާތުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ހޯދުމަށެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މުއައްސަސާއިން ބަލަމުންދާ މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަނގްލަދޭޝްގެ މުހައްމަދު އަލީ ހޮސައިން، 32، ކަމަށެވެ.

އޭނާ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ 9911099 އަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ ވެސް ބަނގްލަދޭޝް މީހެކެވެ. އެ މީހާ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ވަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތް ހަދަމުންދިޔަ ކޮންސްޓްރަކްޝަންކުންފުނި އައިއެންއެންއެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބައިމިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހާ ގެއްލިފައިވަނީ ތަހުގީގުގެ ކިހާހިސާބަކުންކަން ފުލުހުން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި މަރުވި މީހާއާއި ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން މިހާރު ހޯދަމުންގެންދާ އަލީ ހޮސެން އާއި އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ގުޅުމެއްކަމެއް ވެސް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

.

 

 

 

 

 

 

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ