ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މާލޭސިޓީގެ ގެ އެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއްގޮވައިގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެއެވެ.

އެންއެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހ. ތިންނޫނުގޭގެ ފަސް ވަނަ ފަންގިފާލާގައި ކަމަށެވެ.  މިހާދިސާގައި ފިހުނު ދެ މީހުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑިއެފުން ބުނެއެވެ.

މިދާސާގައި އެ މީހުންނަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުމުެއްކަމެއް އަދި ހާމަނުކުރެއެވެ. އެމްއެންޑިއެފުން ބުނީ ހާދިސާގައި ފިހިފައިވަނީ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނެވެ.

އެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން މި އަލިފާނުގެމިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ގޭސްފުޅިއާ ގުޅާފައިހުންނަ ނަޓް ދޫވެގެން ގޭސްލީކުވެގެން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

އަލިފާނުގެ މިހާދިސާ މައުލޫމާތު އެގޭމީހުން އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ގޭގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ދަމުންކަމަށް ވެސް އެންއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް