ކަޅުފޮއި ކަޅުއަނދިރިއޭ އުންމީދުގެ ބައްތިއޭ!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ރަންގަލަން –

 

ފައިހިލަވަޅުއޮބިއްޖޭ ކަޅުފޮއިކަޅު އަނދިރިއޭ

ޣައިބުންކީ އަޑުއެހީމޭ އޭ ޣާފިލުވެފަތިބިކަތުންނޭ

ހޭލާށޭ ހޭލާށޭ އުމުރުގެ ތަށިހުސްވާނޭ

އިންދާށޭ ހައްދާށޭ އުންމީދުން ފެންދޭށޭ

ކުޅެދުންތެރި ރައްބުގެ ނިޢުމަތުގައި

ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ

މާޒީގެހަނދާން އާވަންޏާ ވާށޭ

ދިރިހުރުމުގެބައްތިން އަލިކޮށްދޭށޭ

މަގުގެއްލި ނުދާނީ އޭރުން ނޭ

ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ

ފާގަތިކަން ހޯދުން ގޯހެއް ނޫނޭ

އަދުނޫން މާދަންނޭ ނުކިޔާށޭ

މާފަތި އަޅުވާނެ ބަޔަކު އަޅުވާނޭ

ހުރިހައި ކަމަކަށް ކޮސްނުގޮވާށޭ

މާދަމާއެއް ނެތްކަން ދަންނާށެ

ލާ ފެންނުވަނީސް ބޮމަކަނދު ނުދެމޭނޭ

ވާދަވެރީން މާ ބައްޔޭ ހިތުނާޅާށޭ

ކަންނެތް ނިންޖެއް ނުނިދައި ހޭލާށޭ

 

19/09/2020

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް