ވައްކަންކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދުމަށް އޭނާ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި

46

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މީހަކު ހޯދުމަށް އޭނާގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ހަވޭލި މުހައްމަދު ފާޒަލް. 26 އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހޯދަމުންދަނީ މާޗް 12 ވަަނަދުވަހު ހުޅުމާލޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު ފާޒަލްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހުޅުމާލޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9980062 އަށް ގުޅުވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ