ރާއްޖެ-މޮރިޝަސް އިމުގެ މައްސަލަ: މިއަދު ހަވީރު ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ކުރީގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަނައިބުންނާއި އަދި މިކަމުގައި އަޑުއުފުލުމަށް އެދޭ ބައެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ގުޅިގެންނެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއަދު 16:00 ގައި މ.ދިމްޔާތުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދައުވަތުދީފައެވެ.

Loading

5 Responses

  1. ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ސިޔާސީ ގޮތުން ފޭލްވެފަ ތިބާމީހުން ކުރާކަމެއް ތިޔައީ

  2. ކޮބާތޯ ކުރީގެ ވެރިކަން ކުރި މީހުންނަށް ނޭގުނުދޯ ފޯޅަވައްސެއް އޮތް ކަމެއްވެސް ކުރިއަކުން

  3. މުނައްވަރަށް ވަރަށް އެގޭނެއެވެ. ދެރައީ ހުރިހާގޯހެއް ހަދާއިރު އަޅާނުލާހުރެފާ ދެން އަތުންދޫވެދިޔައިމާ ވިއްކާލީމާ ބޫޓްއޮން ގްރައުންޑް ކުރުވީމާ ދަރުވާލީމާ ކުޅިކުޅެ ޢާމްކުރީމާ ދެން ނިކުމެ މޭފުއްޕާލާތީއެވެ. ރައްޔަތުންނަށް މުޅިންވެސް އޮޅުވާލުމާއި ގަނޑަތެޅުވުން. ވަރަށް ދެރައެވެ. އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތް ބޮޑުވަރިހަމައިގެ މީހުން މާގިނައީއެވެ.

  4. އަސްތާ މިއެގުނީ! މިއީ ހަސަން 9 ރަސްގެފާނަށް ބައިއަތު ހިފައިގެން ތިބި ބައިގަޑެއްކަން! ސުބްޙާނަﷲ! އެއްވެސް މުސްލިމު ވެރިޔަކު މިތަނާ ނޫޅުނީ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ކްރިސްޓިއަނުންގެ ބަޔަކުގެ ތަނެއްކަމަށް ވާތީ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާފަރު ބަޔަކު އުޅޭ ރަށެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އަލްޙަމްދުﷲ ތިޔަތަން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ރައީސަށް ސުކުރު ކުރަމެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް