ބަލިތައް ގިނަވެ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ، ގިނައީ ބޭރަށްހިންގުން!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އެކި ވަށްތަރުތަކުގެ ބަލިތައް ގިނަވެ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޓު އެއްކޮށް ފުރިއްޖެ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އޮފިޝަލަކު ”ސަންދާނަށް“ މިއަދު ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގިނައީ ނިއުމޯނިއާ ބޭރަށް ހިންގުން އަދި ހޮޑުލެވުން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު އެއްކޮށް ފުރިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ވޯޑުގައި 33 އެނދު ހުރެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ފެތުރުން ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. އެގޮތުން ބޭރަށް ހިނގުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރިދާނެތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް