މާލެއަކީ އިންޑިއާގެ ރަށެއްކަމަށް ބުނުމުން ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ''ހަނު''

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ މަހަރަޝްތުރާ އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރުން މާލޭގެ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް އެއީ އިންޑިއާގެ ރަށެއްކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

މާލޭގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް މަހާ އިންފޯރ ސެންޓަރުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ މަހަރަޝްތުރާގައި އެއީ އޮންނަ ސަލްސެޓޭ އައިލެންޑް ކަމަށެވެ.

އެ ޓުވީޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ކޯރުތަކާއި ފެންގަނޑުތަކާއި ފެން އާރުތައް ހުންނަ ކަމަށާއި އެ ރަށުން 109 ބުޑިސްޓު ހޮހޮޅަ ވެސް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި 1774 ވަނަ އަހަރު އެ ރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިސްތިއުމާރުގެ ދަށަށް ވެސް ދިޔަ ކަމަށާއި އެ ރަށަކީ ދުނިޔޭގެ 14 ވަނައަށް އެންމެ ބައިބޯ ރަށްކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން އަންނައިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާަތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

Loading

2 Responses

  1. Fithuna ufehdhun nun kameh nukuraathi, kalemen loabivegen ulhunu verikamuga koffa oiy tweeteh thiyae. 2 lo hulhuvaigen balaabala. E sarukaarun dhw bunaaany ehchis.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް