ލޯންތަކަށް މި މަހުންފެށިގެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ: އެޗްޑީއެފްސީ

78

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ( އެޗްޑީއެފްސީ)ން ނަގާފައިވާ ލޯންތަކަށް މިމަހުންފެށިގެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެކމަށް އެކޯފަރޭޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖ ެއެވެ.

އެޗްޑީއެފްސީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހައުސިން ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީތައް ނަންގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްކުރެވިފައިވަނީ  އޯގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ލުޔެއްދިނީ ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުތެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ އާންމު ހާލަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ އިކޮނޮމީ ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުންނެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް އިންވެސް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖްތެރެއިން ޕާސަނަލް، ހައުސިން އަދި ވިޔަފާރި ލޯންތައް ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ވެސް ފަސްކޮށްދީފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ