ޑެންގޫ ޖެހިގެން ތޮއްޑޫ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Screenshot 2022-10-04 at 10.48.35

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު މެރުވެއްޖެއެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެފައި ވަނީ އއ. ތޮއްޑޫ، ރަންމުތް، އާދަމް ވިޔާމު (19 އ)އެވެ. ވިޔާމުގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަދުގެ އަސުރު ނަމާދަށްފަހު އާ ސަހަރާގައެވެ.

އިއްޔެވެސް ވަނީ ޑެންގީ ގުން ޖެހިގެން އަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެފައެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރު އޮގަސްޓް މަހުގައި 268 މީހަކަށް ވަނީ ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް