ފެރީއަކުން މޫދަށް ވެއްޓި ކަނޑުހުޅުދޫ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

Facebook
Twitter
WhatsApp
viber_image_2022-09-18_19-33-12-037

ގއ. ގެމަނަފުށިން ފުރައިގެން ކަނޑުހުޅުދޫއަށް ދަތުރުކުރި ފެރީއަކުން މޫދަށް ވެއްޓުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ ކަނޑުހުޅުދުއަށް ނިސްބަތްވާ އިރުފާން 24އ އެވެ.

އެޒުވާނާ މޫދުން ނަގައިގެން ގއ. ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެޒުވާނާ ގެންދިޔައީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 ހާއިރު އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޒުވާނާ މަރުވީ ގެނބިގެންނެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް