ބިދޭސީ މީހެއްގެ މޫނަށް ދަނގަނޑެއް ހެރި ނޭފަތް ފޫއަޅުވާލައި ބަނޑުން ނިކުމެފައި، ހާލު ސީރިއަސް

Facebook
Twitter
WhatsApp
viber_image_2022-09-17_15-33-33-821

އިމާރާތްކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން ދަގަނޑެއް ވެއްޓި، މީހެއްގެ މޫނަށް ހެރި އޭނާގެ ހާލު ސީރިސްްވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ހާއިރު ކަމަށާއި ޒަހަމްވި މީހާއަަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

“ސަންދާނަށް” އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ދަގަނޑު ހެރިފައިވަނީ ހެންވޭރުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއެއްގެ މޫނަށެވެ. އޭނާގެ ނޭފަތާ ދިމާލުން އެތެރެ ހައްޓަށް ދަގަނޑު ވަދެފައިވެއެވެ.

އެ ބިދޭސީ މީހާގެ މޫނަށް އެދަގަނޑު ހެރުނީ ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތުގެ ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ދަނގަޑު އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަންވެސް އެނގިފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް