ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
BML-Aharenge-Bank

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިންގާ “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ ފަންޑު'”އިން މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާލާފައިވާ ފަންޑެކެވެ.

ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބުނީ، މިއަދު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ދިހަ މަޝްރޫއެއް ހޮވައި އެއިން ކޮންމެ ޕްރޮޕޯސަލެއްގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއުހިންގުމަށްޓަކައި 50،000 ރުފިޔާގެ ގެ އެހީ ދޭނެކަމަށެވެ.

މި ފުރުސަތުތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 17ގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ، އެތައް ރަށެއްގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިފައެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް