ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ރައީސް ޔާމީންއާ ހަވާލުކޮށްފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
b_NDHU0w9XV3cLOlbZooHJkAicj

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހަމަޖައްސައި ރަސްމީކޮށް އެމަނިކުފާނާއި ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައި “ހަވާލޭ ވަތަން” ނަމުގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޔާމީންއާ ހަވާލުކުރީ މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ރަށަކުން މީހަކު ބައިވެރިވުމާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހުބުގައި ޕީޕީއެމް އިން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓުން ނިންމީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޔާމީން ވަނީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް