ރޫމީގެ ދެމަފިރިންނަށް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކިންގެ ދައުވާ، ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

Facebook
Twitter
WhatsApp
335928_3_ea947ac17aa6180006bb0def0002b0cc4eb25370_large

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލި ޓިކްޓޮކްގެ ތަރި މަރިޔަމް ރޫމާ (ޕްރިޓީ ރޫމީ) އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މުހައްމަދު ނަސީމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރޫމާގެ ދެމަފިރިންނަށް އުފުލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ދައުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މާދަމާ 1:30 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

ރޫމާ، 45، އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މުހައްމަދު ނަސީމް 49، ހައްޔަރުކުރީ، މާލޭގައި އެ ދެ މީހުން ދިރިއުޅުނު ގެ، ހ. ބްލޫބާޑް, ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ މޭމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެންނެވެ.

ރޫމާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މޭ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރޫމީއަކީ ޓިކްޓޮކްގައި ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް