ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

Facebook
Twitter
WhatsApp
342751_3_cc6ad7f10ace4acef97ab70946833af2f5aa47a0_large

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބްރޯޑްކާސްޓިން އެވޯޑުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ އެވޯޑުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓުނަރަކަށް ވުމަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު އުފަލެކެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އެކުންފުނިން ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތައް ކުރިއަރުވާ، ފަންނީ ހުނަރުވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން އެވޯޑަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

މި އެވޯޑުގައި ހިމެނެނީ ތިން އެވޯޑް ކެޓަގަރީ އެކެވެ. އެއީ އިންޑަސްޓްރީ، ޖާނަލިޒަމް އަދި ޕްރޮޑަކްޝަން އެވޯޑް ކެޓަގަރީ އެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް