އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސައުދީގެ އަމީރަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
69CC5246-4431-43C6-93B5-F0572207038E

އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި މިހާރު އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމުގައިވާ ބެންޖެމިން ނަތަންޔާހޫ،  ސައުދީގެ އަމީރު، މުހަންމަދް ބުން ސަލްމާން އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ސައުދީގެ އަމީރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވަނީ އިޒްރޭލާއި އަރަބި ގައުމުތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެމުން ގެންދާތީއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑޫވަޒީރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ނަތަންޔާހޫ މަގާމުން ވަކިވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެ ނަމަ އަރަބި ގައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސައުދީގެ އަމީރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.  މި ޖަލްސާ އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިޒްރޭލަށް ދަތުރުކުރައްވައި، ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓަކުން ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެންނެވުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެކެވެ. 

މި ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓަކީ އިޒްރޭލާއި އަރަބި ގައުމުތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ވަރުގަދަ ވެފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް ކަން ނަތަންޔާހޫގެ ވާހަކަކޮޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެން ދާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

2 Responses

  1. muslimunnakee dhashun dharajaige adhuvvun kamah bunanee yahoodheen! Yahoodheen dhuvahaku vess muslimunnah heveh neydhene! Maa heyo boduvegen thi ulhenee Muslim gaumu thakeh thalhaa sunnaafathi kuran kan hama yageen.

  2. އެހެންވީމާ ފަލަސްތީނު މިނިވަންކުރަން އުނދަގޫވަނީ. އިޒްރޭލަށް ފަލަސްތީނަށް ބޭނުންހާގޮތެއް ހަދާލެވޭ ސަބަބަކީ ތިއީއެވެ. ވަރަށް ހިތަމަ ހުއްޓެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް