މާފަންނު ގެސްޓުހައުސަކުން އަލަމްގިރި ހައްޔަރުކޮށްފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
ag0186531-1024x620

ގިނަ ބަޔަކާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގިރި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަލަމް ގިރި ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު މެންރުފަހު 15:00 ހާއިރު މާފަންނު ގެސްޓް ހައުސްއަކުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަދި ވަކިއެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލަމް ގިރިއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަހްމަދު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކާއި ފުލުހަކު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ނާޒިމްއާއި، ކާނަލް ނަޝީދުގެ އިތުރުން އަލަމްގިރީގެ ޕާސްޕޯޓް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ.

4 Responses

  1. ތިގިރިއަށް އެރި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް އިސްލާމް ދީނުގައި އެފަދަ ސަދޫމް ސިިޓީގެ މީހުނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަޒާ ދެއްވާށެވެ. މި ކުޑަކުޑަ ރަޙުމަތުން ފުރިގެންވާ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖެ މިފަދަ ނުލަފާ ހަޔާތްކުޑަ މުޑުދާރުމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރަންވީއެވެ. ސަރުކާރަށް ނުކެކރެންޏާ ރައްޔަތުން އެކަން އިންސާފު ކޮށްދޭންވީއެވެ. އަދުނެއް ކެނެރީއެއް ކާނަލްއެއް ބަލާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ޢަދުލު އިންސާފު ގައިމުކުރާހާ ފެންވަރު ރައީސް އިބުއާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ ނެތިއްޔާ އިސްތިޢުފާދީފަ ގައުމު ރައްޔަތުންނާއި ޙަވާލުކުރައްވާށެވެ.

  2. މިހާރު އަޑުއިވޭގޮތުން 48 މީހުން މި ގިރިއަށް އެރިކަމަށް އެބަ ކިޔައެވެ. ވީމާ އަވަހަށް ޢަދަދު އަދި އެމީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރާށެވެ. ޝޭޚު ނިޝާންމެންގެ ވަނަވަރު އެކަނި ހާމަކޮށްލައިފަ ހަމަޖެހިގެން ހޭން ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ.

  3. މި ގިރިއަށް އެރި އެންމެނަކީ ފިރިހެން ކުޅި ޖަމްޢިއްޔާގެ (LGBT) މެމްބަރުންތޯވެސް ބަލައިދޭށެވެ. އެހެނީ އެފަދަ ސަދޫމްކުޅި ގުރޫޕް ތަަކުން ރާއްޖޭގައި މި މަކުނު ކުޅި ފެތުރުމަށް މިބައިގަނޑަށް ޙިމާޔަތް ހޯދައިދޭންވެސް އެއްބަސްވުމެއް ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮވެދާނެތީއެވެ. ނެތިއްޔާ މިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސ އިތުބާރު ފުޑިފައިވާ މިފަދަ ސަރުކާރަކުން ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ފައިސާކޮޅަކަށް ކޮށްފާނެއެވެ. ހޯރައިއްބެ ދޫކޮށްލީވެސް މިސަރުކާރުން ނޫންތޯއެވެ. އަދި ތަގަރި ތޅި މަންޖެވެސް އަމިއްލައް އެއްބަސްވެ ނޫސަތަކަށް އިންޓަވިވް ދިނީމަވެސ އެޅާވެސް ނުލާ ރައްރަށް ނަށަން ފޮނުވައިފާ ތިބެގެން އަތްޖަހަނީ ނޫންހެއްޔެވެ. ހަލާކު ހަލާކު ހަލާކު

  4. ކޮބާ މީނަގެ ޕާޓޭ އަންނިގެ ކޮއްކޮ ނަޒިމް؟ ދެން މިވާގޮތުން ގިރިއަށް ހަމަލާދިން އެންމެން އެނގެންފަށާނެދޯ. އެހެނަސް ފަހުބަސް ބުނާނީ މިގައުމުގާ އަންނި. ދެން ވާގޮތް ބަލަން ތިބޭނީދޯ

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް