ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
071139-space-team-1024x585

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ގްލޯބަލް ސަކްސެސް (އައިޖީއެސް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖައްވީ މިޝަންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އައިޖީއެސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އުމުރުން 30 އަހަރުން ދަށުގެ އިލްމީ ގޮތުންނާއި ހުނަރުގެ ގޮތުން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ޖިންސުގެ ދިވެހި ޒުވާނުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖައްވީ މިޝަން އަށް އައިޖީއެސްއިން ތަމްރީނުކުރި ޓީމް:

ހުސައިން އައްސަދު، ރ. އަލިފުށި
ހުސައިން ރިޒާމް، މާލެ
އަހްމަދު އިޖާޒް އަބްދުالله، އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
މަރިޔަމް މަހްރޫސާ އަބްދުއްރަހްމާން، މާލެ
މަރިޔަމް ޝިމާނަތު، ގދ. ރަތަފަންދޫ
މުހައްމަދު އަޝްހަމް މުޖުތަބާ، މާލެ
މުހައްމަދު ޖުނައިދު، ހއ. އިހަވަންދޫ

މި ޓީމުން މިހާރު ވަނީ، ނެނޯސެޓެލައިޓް އިންޖިނިއަރިން ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

އައިޖީއެސް އިން ބުނީ، ފުރަތަމަ މިޝަންގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޓޯޓައިޕް ސެޓަލައިޓް ހަދައި ޓެސްޓު ކުރުން ކަމަށެވެ. އެއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރަން އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ހަދާ ސެޓަލައިޓެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ސައިޓެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައިޖީއެސްގެ ސްޕޭސް މިޝަންގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކީ އެޗްޑީސީ އެވެ.

One Response

  1. ދުވަސް ކޮޅަކުން ސެޓުލައިޓުތަށްވިހަންފަށާނެ ހެންހީވަނީ އަހުރެމެން މިތިބީ ބަން ތިހަދާސެޓުލައިޓު

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް