އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން އައިއެސްއަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
262762_3_2e40f57edb535b8c1fb8f59f924eb23229189d0c_large

 

ހަރުކަށިފިކުރު ފަތުރާ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އަށް ވާގިވެރިވެ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހޫދު މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަމަކަށްކިޔާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހޫދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިންނެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ވިލިމާލޭގެ ގެ ފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

 

އައިއެސްގެ އިސް މެންބަރަކު ރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ  ހައްޔަރުކުރި މީހާ އަކީ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އާއި އެހެން ދެ ގައުމެއްގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިދިޔަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި މީހެއްކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކުރި އެ މީހަކީ 2015 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދީ އައިއެސްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި މީހެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާ ދިނުމަށާއ އެކިގައުމުތަކަށް ޓަރަރިޒަމް ހަމަލާތަށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

 

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް