ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގައި ވަޅަކަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ

Facebook
Twitter
WhatsApp
India well incident

އުތުރު އިންޑިޔާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އުއްތަރް ޕްރްދޭޝްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަކައިވެނި ހަފްލާއެއްގެ ތެރޭން ބަޔަކު މަތިޖަހާފަ ހުރި ވަޅަކަށް ވެއްޓި އޭގެތެރޭން 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ވަޅަށް ވެއްޓިފައިވަނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ތަކެކެވެ. ދަގަޑު ސްލެބް އެއް އަޅާ މަތިޖަހާފަ ހުތި ވަޅުމަތީ އެމީހުން އިށީދެ ތިއްބާ ސްލެބް ބިންދައިގެންގޮސް ވަޅުގެ ތެރެއަށް އެމީހުންވެއްޓުނީ ކަމަށް ވެއެވެ. އެއާއެކު އެހެން މީހުން އައިސް ވަޅުން މީހުން ނަގާ ކައިރީގައި ހުރިހޮސްޕިޓަލް އަކަށް ގެންދިޔަނަމަވެސް 11 މީހުން އޭރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.ދެމީހުން މަރުވެފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގެންދިޔަ ފަހުންނެވެ. އިތުރު ދެމީހުން ނަށް އަނިޔާތައް ލިބި މަރުނުވެ ސަލާމަތްވެފައި ވެއެވެ.

ބުދަދުވަހު މި ހާދިސާ ހިގާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ކައިވެނި ތަކުގައި އޮންނަ ހަލްދީ ސެރެމަނީ ގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

 

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް