އިންޑިޔާގެ އެންމެ ދިގުމީހާ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
އިންޑިޔާގެ އެންމެ ދިގުމީހާ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ

އިންޑިޔާގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ދިގު މީހާކަމަށް ދައުވާކުރާ ދަރްމެންދުރަ ޕްރަތާޕް ސިންގ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީ އާގުޅިއްޖެއެވެ.

އިސްކޮޅުގައި އަށްފޫޓު އެއް އިންޗި ހުންނަ ދަރުމެންދުރާ އެޕާޓީ އާ ގުޅުމަށްފަހު ބުނެފައި ވަނީ

އޭނާ ޕާޓީ އައު އުސްމިންތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް މަސަކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅުން ވާދަކުރާފަރާތްތައް “ކުޑަކޮށްލާނެ” ކަމުގައެވެ.

އިވެންޓް މެނޭޖަރުކަން ކުރިން ކުރަމުން އައި އުމުރުން ސާޅީސް ހަ އަހަރުގެ ދަރުމެންދުރަ ޕްރަތާޕް ސިންގ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ވަނުމަށް ސަމާޖްޕާޓީ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައި މި ވަނީ އިންޑިޔާގައި ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮންނެވެ. ޕާޓީއާ ގުޅުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާޔާ ހަވާލުކުރާ ކޮންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވީ އެންމެ ފުރިހަމަކޮން އަދާ ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމުގައެވެ. އެއީ ޕާޓީ ޗީފް އަކިލޭޝް ޔާދާވް އަށް ކެމްޕޭން ކޮށް ދިނުން ކަމަށްވިއަސް ޕާޓީން ބުނި ކޮންމެތާކަށް ދާނެކަމުގައެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީ އާ ގުޅެން ނިންމީ އެޕާޓީން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުން ނުގެންގުޅޭތީއާ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށްވެސް ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިފައިވާތީއެވެ.

އަދި ޕާޓީ އިން ޓިކެޓް ދީފިނަމަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށް ޕްރަތާޕްގަޅުން ގޮޑިއަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އޭނާ ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

 

One Response

  1. ( އިސްކޮޅުގައި އަށްފޫޓު އެއް އިންޗި ހުންނަ ދަރުމެންދުރާ އެޕާޓީ އާ ގުޅުމަށްފަހު ބުނެފައި ވަނީ )
    މިގޮތަށް އޮތުމުން ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުވޭ!

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް