އަންހެންކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ބޮޑު މާރާމާރީއެއް

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
އަންހެންކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ބޮޑު މާރާމާރީއެއް

 

ފ. ނިލަންދޫގައި އަންހެންކުއްޖެއްގެ މައްސަލައިގައި އަރައިރުންވެ ބޮޑު މާރާމާރީއެއް ހިގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ ހިންގި މި މާރާމާރީގައި ކުއްޖެއްގެ ބޮލަށް ޒަހަމްތަކެއް ލިބި އިތުރުފަރުވާއަށް އެ ކުއްޖާ ވަނީ މާލެ ގެނެސްފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ.

މި މާާރާމާރީގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވީވެސް އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

ރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވަނީ ގަަލުން ކަމަށާ އެ ކުއްޖާގެ ބޮލުގެ ފަސްވަރަކަށް ތަނެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކިތަންތާގައި ވެސް ޒަހަމްތައް ހުއްޓެވެ.

ރަށުކައުންސިލާއި ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ހަތް ކުއްޖަކު ވެގެން ކަމަށައީ އޭގެ ތެރެއިން އަނިޔާ ދިނީ ހަތަރު ކުއްޖަކު އަދި އަނެއް ތިން ކުދިން މަސައްކަތް ކުރީ ހުއްޓުވަން ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާކަމަށާ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ަ

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް