މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަން ނިންމައިފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަން ނިންމައިފި

 

 

 

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖެއް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

 

އިހުތިޖާޖު އިންތިޒާމްކުރި ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަނުން ބުނީ މި އިހުތިޖާޖަކީ އެ މި އިހުތިޖާޖުގެ ކުރަން ނިންމީ މަސްވެރިންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމާއެކު އެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެގތުން އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ނުލިބުން ކަމަށް ވެސް އެ ޔޫނިއަނުން ބުނއެވެ.

 

މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަނުން ބުނީ މި އިހުތިޖާޖު ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކަމަށްވާ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖުތަކަށް ނުކުތެވެ.

 

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް