މަރުވެ، ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ އަކީ ދިވެއްސެއް

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
މަރުވެ، ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ އަކީ ދިވެއްސެއް

 

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެ، ކުނިވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ހަށިގަނޑަކީ ދިވެއްސެއްގެ ހަށިގަނޑުކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ.

އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ ބުރުޒުމަގުގައި ހުންނަ މ. އާފަލުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ކުނިވަސްދުވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން މިއަދު 3:42 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުން އެ ގެއަށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި  އެ ގެ ފަޅަށް ހުންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއް މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ( އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް