މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

 

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް އޭނާގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މަކާރާ ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ ތ. ތިމަރަފުށި، މުލިމަތީގެ، ހަސަން ވަހީދު (24އ) އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހަސަން ވަހީދަކީ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާ މީހެއްކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ އުޅޭތަނެއް އާއިލާއަށްވެސް އެނގިފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިމަހު ހަ ވަނަދުވަހު 14:00 އަށް ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އަށް ހާޒިރު ވުމަށް ވެސް އަންގާފައެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް