ލައިފް ފެން ހުސްކުރި ކުޑަ ފުޅި ތަކުގައި ބަނގުރާ ރައްކާކޮށްފައި ހުއްޓާ އަތުލައިގެންފި

72

 

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ލައިފް ފެން ހުސްކުރި ފުޅިތަކެގައިގައި ބަނގުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައި ހުއްޓާ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގައި ބަނގުރާ ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗއްހުރި 500 އެމްއެލްގެ 11 ފުޅި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަނގުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި  މި ތަކެތި އަތުލައިގަތީ ކޮންތާކުންކަމެއް ވެސް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ