މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން އޭނާގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

73

 

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދުމަށް އޭނާގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ ކ. މާލެ / ގ. ހިޔަރޯދި، އިބްރާހިމް ޝިމްއާން ސަލީމް (24އ) ކަމަށެވެ.

އިބްރާހިމް ޝިމްއާން ސަލީމްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި އެ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލަ އަކަށް ރާއްޖޭގައި ވެފައިވާއިރު، ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާފައިހުންނަ ތަންތަން ބަންދުކޮށް ފުލުހުން އަންނަނީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ