މާލޭގެ ގެއަކުން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެ

1099

 

މާލޭގެ ގެއަކުން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނީ މި ހަރުފަ ފެނިފައިވަނީ މ. މަރުދާނުގެއިން ކަމަށެވެ.

ސިފައިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ 15:33ގައި ކަމަށާ އެމައުލޫމާތާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުސާވިސް އިން އެގެއަށް ގޮސް އެހަރުފަ ސިފައިގެން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަކަމަށެވެ.

ސިފައިންވަނީ އެ ހަރުފައާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އެހަރުފަ އަކީ ކިހިނެތް ފެނުނު އެއްޗެއް ކަމެއް އަދި ސާފްވާގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ