އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީކާއިލްގެ މަންމަގެ ބޯފަޅާލައިފި

454

 

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އޮފީސްތެރޭގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީކާއިލްގެ މަންމަގެ ބޯފަޅާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމްޑީޕީގެ ރަސްމީ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގި ކަމުގެ މައުލޫމާތު 12:30 އެހާކަންހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާވީ 50 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށާ އެ މީހާ އަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުންމާ ކަމަށެވެ.

މި މާރާމާރީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް ނަސީމްގެ މަންމަ އެވެ.

މި މާރާމާރީގައި މީކާއިލްގެ މަންމަގެ އިތުރުން އަދި އެހެން މީހަކަށް ވެސް އަނިޔާވފަރައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި މާރާމާރީ ހިނގާފައި މިވަނީ  އެމްޑީޕީ ތެރޭ ހިޔާލުތަފާތުވެ  ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދި ހޫނ ުބަހުގެ ހަމަލާތައްވެސް  އެކަކު އަނެކަކަށް ދެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ

1 ހިޔާލު

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ