ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއިން އިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރަން ފަށާނީ

124

 

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއިން އިން  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ކޮލަންބޯއާ ދެމެދު ޗާޓާ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ބުނީ އައްޑޫއާ ދެމެދު ހަފްތާއަކު ދަތުރެއް ކުރުމަށް ޝެޑިއުކް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާ މި ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަން ހެދުމަށް މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާނެކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އައްޑޫއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އުފުލުމަށް ކުރަމުންދާ މި ދަތުރުތަކަކީ ވަގުތީ ދަތުރުތަކެކެވެ.

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް މީގެ ކުރިންވެސް ގަމަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އޭރު ހަފްތާއަކު ތިން ދަތުރު ކުރަމުން އައިސް އެ އެއާލައިނުން ދަތުރު ހުއްޓާލީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ