މާލޭގައި މަސްކަނޑާނެ އިތުރުތަނެއް ހަދަނީ

96

 

މާލޭގައި މަސްކަނޑާނެ އިތުރުތަނެއް ހެނދުމުގެ މަސައްކަތް މާލެސިޓީކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ މި މަސްކަނޑާތަނާއި ފެނުގެ ހިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސިޓީކައުންސިލުން ވަނީ އިއުލާނެއް ކޮށްފައެވެ.

ސިޓީކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މަސްކަނޑާތަނާއި ފެނުގެ ހިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާތީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިކަން ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އަގު ހުށަހެޅުމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މި މި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން އަންނަމަހު 29ގައި އޮންނާނެ ކަމަށާ، މި މަސައްކަތަށްއަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަނަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކަމަށެވެ.

މާލޭ ދެކުނުފަރާތު މަސްކަނޑާތަނެއް ހެނދުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ފަށާފައިވާއިރު، އެ ދަރަހައްދުގައި އޮޑީދޯނި ފަހަރުގައާއި ތޮށިމަތީގައިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސްކަޑާ އުޅެއެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ