ހުވާނުކޮށް ތިބި ފުލުހުން ހުވާކޮށްފި

54

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ހުވައި ނުކޮށް ތިބި ފުލުހުން ހުވާކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެ އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންނާއި

، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ ހުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުލުހުންނަށް ހުވައި ލައިދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީ ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު ހާޝިމް އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހުވައި ކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރީ ކޮންސްޓަބަލް 20 ފިރިހެން ފުލުހުންނާއި ފަސް އަންހެން ފުލުހުންނެވެ.

މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 15 ފިރިހެން ފުލުހުންނާއި ފަސް އަންހެން ފުލުހަކު ވެސް އޮންލައިން ކޮށް މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ހުވާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކޮންމެ ފުލުހަކު ވެސް ވަނީ ހުވައިގެ އިގުރާރުގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ