ކޮވިޑް-19: ހާލަތުބަލަން ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް މަންދޫބެއް

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

ކޮވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ އަތޮޅުތަކުގެ ހާލަތު ބެލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް މަންދޫބެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑއެޅީ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ކައުންސިލްތަކާއި، ޓާސްކްފޯސްތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެއަތޮޅެއްގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ދަތިތައް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށާ އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެބޭފުޅުން ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑްގެ ހާލަތު ނުރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން 72 ރަށެއްގައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

Loading

2 Responses

  1. ކޮލަރާގެ ދުވަސްވަރު ދެތިން ފިބާ އަކާއި ޕިން ފޮށްޓަކާ އަދި ވޯކީޓޯކީއަކާއި ރޭޑިއޯ ސެޓެއް ހިފައިގެން އިނދެ މަރުޙޫމު ސައިކުރާ ނަޢީމު ކުރިވަރު މިއަދު މިތައުލީމީ ޓެކުނޮލެޖީގެ ދުވަހު ނުކުރެވުނު.ވަޅުތަކަށް ބޭސް އަޅާ.ބޭސް ކާންދީ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައީސަށް ރިޕޯޓު ދިން.

  2. އަޖާއިބަކީ ސައިކުރާ ނަޢީމު އަތުގަ އެއްޑިގުރީ އެއވެސް ނެތްކަން.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް