ރަހަފަތް

Giving yoSandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernanceu some delicious recipes to try for the whole family.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

“ސަފާރީ އަޑިއަށްދިއުން: ހާލު ދެރަވެގެން މާލެ ގެނައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

0
    ސަފާރީއެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށްދިޔަ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ހާލުދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. "  ހޭންޑީ ކްރޫސާ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ސަފާރީ އަޑިއަށް ދިއުމާގުޅިގެން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން...

ކާނިވާ ސަރަހއްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދު ޕާކުކުރެވޭނެ ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

0
  މާލޭގެ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުފަހަރު ޕާކް ކުރެވޭނެ ޕާކިން ޒޯނެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ޕާކިން ޒޯނުގައި...

ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބައިވެ ގައުމީ ޓީމާއެކު ގައުމީ ޖޯޝުގައި ތިބުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

0
          ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގައުމީ ޓީމަށް ތާއީދުކޮށް އެ ޓީމާއެކު ގައުމީ ޖޯޝުގައި ތިބުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް އަބްދުއްލާ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.   އިދިކޮޅު...