މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

    ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެގުނީ އިއްޔެއެވެ. އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހެއްދެވީ ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...

ހަމަލާރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހަކަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ރާވާ، އެ ކަމުގައި އިސްކޮށްއުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަލީ ހައިޝަމްގެ ތަހުގީގު ނިންމައިލުމަށްފަހު އޭނާގެ މަށްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ޖެނެރަލް...

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕާކިންޒޯންތައް އެހެންފަރާތްތަކުން ބޭނުންނުކުރުމަށް މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންފި

0
  ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް މާލޭ އެކިސަރަކައްދުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ބޭނުންނުކުރުމަށް ސިޓީ މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންނަވައިފިއެވެ. މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހާއްސަ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ނުތިބޭނެ: ނާޒިމް

0
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނެލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ވެރިކަމެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭން އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ...

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެޑިއުކޭޝަނުން ދޮގުކޮށްފި

0
  އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދާ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް އުޅޭކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ހަބަރުފަތުރާފައި ވަނިކޮށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކަން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްގީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދަމުންދާ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް...

އަމާޒަކީ އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 90 އިންސައްތައިގެން މީހުންނަށް ވެކްސިންޖަހާ ނިންމުން: ރައީސް

  އަމާޒަކީ އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 90 އިންސައްތައިގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޔިތުންނާ...

ދީނުގެ ނަމުގައި ލޭ ހުއްދަކުރުމުގެ ފިކުރު އާންމުކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ: ރައީސް

އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްގަކާ ނުލައި މީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކޮށް މީހުންގެ ފުރާނަ އާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ފިކުރު ފަތުރައި އާއްމުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށާ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެންމެން...

މި ސަރުކާރު ދެމިއޮތްހާ ހިންދަކު މިނިވަންކަން ދެމިއޮންނާނެ: އިމްރާން

މި ސަރުކާރު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި...

ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރި

0
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަތަރު ދުވަހެއްގެ މަތިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް...

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށިފިކުރުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

1
  ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕަށް ރައީސް ނަޝީދު...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޕީޕީއެމް ފަސާދަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދޭނަން: ސުޖާއު

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ، ޕީޕީއެމް ފަސާދަ ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ނުދެއްވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް...

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި ބާއްވަނީ

      ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ބައި އިލެކްޝަން ތަކަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، އިންތިހުބު ނުކުރެވޭ އެއް ދާއިރާއާއި،...

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

    ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެގުނީ އިއްޔެއެވެ. އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހެއްދެވީ ބަލިވެ އުޅުއްވާތީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...