ހޯރަފުށީ 12 ގޮނޑިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް!

0
ހއ.ހޯރަފުށިން އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެެޓްގައި ވާދަކުރި 12 މެމްބަރުންވެސް ވަނީ އެ އިންތިހާބް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކޮށް ކައުންސިލްގެ 6 ގޮނޑި އަދި އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ 6...

ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒަކީ މިވަގުތު މިރާއްޖޭގައި މޭޔަރުކަމަށް ހުންނެވި އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅާ: އާދަމް ޝަރީފު

3
ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އުއްމީދީ ކެންޑިޑޭޓު، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަކީ މިވަގުތު މިރާއްޖޭގައި މޭޔަރުކަމަށް ހުންނެވި އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅާ ކަމުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު...

ހިޔާ މަޝްރޫއު: ގުރުއަތު ނެގުން މާދަމާ

0
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން މާދަމާ ފަށާނެކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރުން...

ކުޅުދުއްފުށީ ހައުސިން ޔުނިޓް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

0
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ 105 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި...

ހިޔާ މަޝްރޫއު: ފަންނީ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ދޫކޮށްލުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

0
    ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފަންނީ ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ދޫކޮށްލައި ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ކުރިއަށް އޮތް މަޝްރޫއަކުން ފްލެޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ...

މުއިއްޒު އަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޗޮއިސެއް ނޫން: އީވާ

2
ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޗޮއިސެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދެބެއިންދެދަރި ކޮށްކޯފުޅު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އީވާ މިމޭރުމުން...

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް

0
    މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލްލަތީފް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އޭނާ ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ...

މިފަހަރު ވޯޓް ދޭންވާނީ ތިލަފަތަކަށް، ރުކަކަށް، ދޮލަގަކަށް ނޫން: އުމަރު

1
  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދޭންވާނީ ތިލަފަތަކަށް، ރުކަކަށް، ދޮލަގަކަށް ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ނޭޝަނަލް އެކްޝަން (ޑީއެންއޭ) ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު...

ތިންވަނަ ގޮތެއް ޚިޔާރު ކުރުމަށް މިއަދު މަޖުބޫރު

މިދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ދިރިއުޅުން ބިނާކޮށް ގައުމު އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިން ދިރި، ދެމި ތިބޭތާ 2،500 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ހިސާބު އަކުރުން ދައްކަނީ ދިވެހި ގައުމު ތަރައްގީވެފައިވާ މިންވަރެވެ. ގައުމީ...

މިއުޅެނީ ކޮންބައެއްގެ ސަރުކާރެއް ކޮންބަޔަކަށް ނުހިންގެން؟

2
މަސް މާރުކޭޓައި ސައި ހޮޓަލުތަކުގައި އެންމެގިނައިން މިހާރު އިވޭ އަޑަކީ މިއުޅެނީ ކޮން ބެއްގެ ސަރުކާރެއް ކޮންބަޔަކަށް ނުހިންގިގެންހެއްޔެވެ. އަބަދު އެބައިމީހުން ތިމާމެންގެ ބޮލުގައި ޒިންމާތައް އަޅުވައި ވާހަކަދައްކަނީއެވެ. ޒިންމާނަގާނެ ތިމާމެންގެ ވެރިއެއްނެތެވެ....

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ސުވާލުތަކެއް… މިއީވެސް އެބުނާ އެންމެ މޮޅު ގޮތް ހެއްޔެވެ؟

0
ކިތަންމެ ގިނަބަޔަކު އެއްބަސްވިޔަސް ނުވަތަ އެގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިޔަސް އެއީ އެންމެ މޮޅު ގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. މޮޅު ގޮތް ވާނީ ހަމަ މޮޅު ގޮތްތަކަށެވެ. ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް...

އިންޑިއާއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަމާއި ވެކްސިންގެ އީދެއް!

0
މިއީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވަބާގައި އިންޑިއާއަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްވަރެކެވެ. ވިދިވިދިގެން އިންޑިއާގައި ހަ ދުވަހު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައި ވެއެވެ. ފާއިތުވި ތިން ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ...

​ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯސް 34،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ދީފި!

0
ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މިހާތަނަށް 34،000 މީހަކު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ، ވެކްސިން...