ސަލްމާން ބޮޑު މިސްކިތް ނުހުޅުވެ ލަސްވަނީ ސައުދީ ވަފުދަށް ނާދެވިގެން.

0
މާލޭގައި ބިނާކޮށް ނިމިފައިވާ ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅުގައި އަޅައިދެއްވި ސަލްމާން މިސްކިތް ނުހުޅުވި ލަސްވަނީ ސަޢޫދީން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަފުދަށް ރާއްޖެ ނާދެވި ލަސްވާތީ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަލްމާން...

ސައުދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބަހާނެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

1
  ރޯދަ މަހު ބެހުމަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބަހާނެ އުސޫލު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 25 ޓަނު ކަދުރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ...

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް

0
    މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލްލަތީފް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އޭނާ ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ...

ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާހެއް ތައާރަފްކޮށްފި

0
  ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާހެއް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު ރައުފް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ލޯފަންކުދިންނަކީ މުޖުތަމައުން ބާކީ ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް ނުހަދައި އެ ފަރާތްތަކުން...

ފާފަތަކާ އުރެދުންތަކުގެ އަސަރުތައް: ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕަވާ!

ހަމަކަށަވަރުން ފާފަޔާއި އަދި އުރެދުންތައް އެކަންތަކާ ގުޅިގެން އަދި އާޚިރަތުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގައި އެކަމުގެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. އަދި އޭގެ އަސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުމެންގެ ރަސޫލާ އަގަވާފައިވާ ޙަދީޘުފުޅުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. إِنَّ الصُبْحَةَ تَمْنَعُ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު އުވާލެވުނުތާ 100 އަހަރު ފާއިތުވެ ދިއުން.

27 ރަޖަބް 1342 ވަނަ ދުވަހަކީ ފާއިތުވީ 14 ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ އަނދިރި ދުވަހެވެ. ސައްޔިދުނާ އަބޫ ބަކުރު އައްޞިއްދީޤް ރަޟިއަﷲ ޢަންހު މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާއަކަށް އިސްކުރެވުނު...

އުރެދުމާއި ފާފަ ކުޑަ ނިކަމެތި އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުހެދުން:

ހަމަކަށަވަރުން އުރެދުމާއި ފާފަތަކަކީ ޝައިޠާނާގެ ވަރުގަދަ ޙީލަތްތެރިމަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާ ހަމަކަށަވަރުން އިސްތިޣުފާރާއި ތައުބާއާއި އަދި الله سبحانه وتعالى ގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން ޣާފިލުކޮށްފާނެތެވެ. އަލްބުޚާރީ رحمه...

އުރެދުމާއި އަދި ފާފައިން އެކަމުން މުޖްތަމައަށް ކުރާ އަސަރު

لحْـَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلِّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ...

ޑރ. އިޔާޒް އަކީ މުނާފިގެއްކަމަށް ބުނެ އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން އާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި

4
  ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ އިޔާޒް އަކީ މުނާފިގެއްކަމަށް ބުނެ އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

0
    ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލްލަތީފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން އިއްޔެ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

0
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފިއެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ދިން ގޮތުގައި ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވީ އިންޑިއާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް...

ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން: ޝައިޚް ޒައިދު

0
ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން ކަމުގައި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް...

ކޯވިޑް19: މިއަދު ފެނުނީ އިތުރު 203 ވޭދަނަ!

0
ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 203 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 70 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުން 18 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް...